Evaluatie No Label 2019

Evaluatie No Label plekken in Dordrecht 2019

In 2018 is de gemeente Dordrecht begonnen met de pilot No Label. Drie maatschappelijke organisaties (stichting DOOR, Het Vogelnest en Het Spectrum) bieden – met subsidie van de gemeente - laagdrempelige voorzieningen aan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om werkervaring en ritme op te doen. In 2019 is er weer subsidie verleend. Het doel van het No Label project is dat er geleidelijk weer sprake is van een actief leven voor de deelnemers, binnen de eigen mogelijkheden en met een grote(re) portie zelfvertrouwen of geluk.

Het OCD heeft onderzocht wat de pilot met name voor de deelnemers, maar ook voor de wijk betekent. Zijn de ambities gerealiseerd? Hoe is de samenwerking tussen de betrokken partijen? En wat zijn de sterke punten en de verbeterpunten?

Conclusie

De pilot No Label betekent voor de kandidaten en de wijk dat er ontmoetingsplekken zijn gecreëerd waar iedereen welkom is, er geen vragen en eisen worden gesteld en waar iets te doen is. Er staat een kop koffie klaar en er zijn mogelijkheden de handen uit de mouwen te steken. De buurt leeft op omdat er naast een warm welkom en koffie, activiteiten worden ontplooid met elkaar. De mate waarin de ambities van de gemeente Dordrecht zijn gerealiseerd verschilt per organisatie. De levendigheid in de wijk is het meest vergroot in de Vogelbuurt. Van een 'no go area' is de plek geworden tot een gemoedelijk plein vol activiteiten en gezelligheid rond de koffiebar. Alle drie organisaties hebben mensen geactiveerd en een deel van hen aan een baan geholpen. De organisaties die de No Labelplekken dragen vormen samen met de vrijwilligers een gemeenschap waarin mensen zichtbaar opbloeien. De samenwerking tussen betrokken partijen is goed voor wat betreft DOOR en Het Vogelnest en verloopt stroever tussen het Vogelnest  en het Spectrum en tussen DOOR en Het Spectrum. De sterke punten van de huidige werkwijze zijn de schaalgrootte en de persoonlijke aandacht en betrokkenheid van de sleutelfiguren op de locatie. Belangrijkste verbeterpunt is de samenwerking met de ketenpartners. Het SDD stelt naar aanleiding van dit verbeterpunt dat zij de No Label plekken onder de aandacht zal brengen onder de Dordtse consulenten en dat er bovendien actief  aansluiting wordt gezocht met de matchingsunits van MEE.