Evaluatie No Label 2020

Evaluatie pilot No Label plekken 2020, ‘DOOR, het Vogelnest en Wijk voor Wijk’

Stichting DOOR, Het Vogelnest en Wijk voor Wijk zijn maatschappelijke organisaties die subsidie van de gemeente Dordrecht ontvangen voor no label plekken. No label plekken zijn laagdrempelige beschikkingsvrije plekken waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vrijwilligerswerk kunnen doen en op deze manier actiever worden. De voorzieningen hebben tevens uitstraling en impact op de wijk waarin ze gesitueerd zijn. Doel van deze tweede evaluatie van het OCD is om in aanvulling op de eerste meer kwalitatieve evaluatie in 2019, een beter onderbouwd cijfermatig beeld te geven van het bereik van deze voorziening met het oog op mogelijke langjarige subsidiëring in de toekomst.

De drie organisaties ontvangen elk tussen de 60 en 100 vaste deelnemers iedere maand. Naast het aantal vaste deelnemers werden in de periode van het onderzoek het aantal incidentele deelnemers en het aantal en soort activiteiten geregistreerd. Ook tijdens de sluiting van de organisaties van half maart tot begin juni weten wij uit die registraties wat er wel en niet voortgang kon vinden. Daarnaast weten wij uit gesprekken met de organisaties  wat de eerste sluiting in het voorjaar door de coronacrisis voor hen en de deelnemers heeft betekend.