Foto voor de maatschappelijke agenda 2019

Voor u ligt de tweede foto van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Het is een update van de startfoto uit 2017 die een basis vormde voor de Maatschappelijk Agenda. De foto beschrijft de maatschappelijke situatie van inwoners van de gemeente. Nu ruim tweeënhalf jaar verder, heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden een nieuwe afdruk gemaakt.

In de Foto voor de maatschappelijke agenda 2019 is een aantal positieve ontwikkelingen te zien. Zo zien we een groei van inwoners, niet alleen door geboorte, maar ook door een positief vestigingssaldo. De grens van 18.000 inwoners werd begin 2019 gepasseerd. Ook is Hardinxveld-Giessendam een groene gemeente. We bedoelen daar ook mee dat er relatief veel kinderen zijn. Terwijl de problemen qua leerplicht, schoolverzuim of jeugdwerkloosheid in de gemeente duidelijk minder groot zijn dan in Nederland gemiddeld.

Economisch gaat het goed in de gemeente: Er zijn in de afgelopen jaren meer banen, een hoge arbeidsparticipatie en minder werklozen. Ook de leefbaarheid en veiligheid ontwikkelen zich positief: er zijn minder delicten. Al is er wel iets meer sprake van incidenten, zoals verkeersoverlast.
Aandachtspunt blijft nog wel de relatief lage vaccinatiegraad, hoewel het verschil met Nederland minder is geworden. Op het gebied van gezondheid en bewegen blijven de aandachtspunten hetzelfde. Het wachten is ook op nieuwe onderzoeksresultaten uit de Gezondheidsmonitor.

Naar de toekomst toe vergt de vergrijzing aandacht. Daarmee zal een groter beroep worden gedaan op de mantelzorgers. Dat is een aandachtspunt, omdat het aandeel inwoners dat mantelzorger is al relatief hoog is. De vergrijzing betekent ook dat er een groter beroep op vrijwilligers wordt gedaan. Ook dit is een aandachtspunt, omdat de vrijwilligers zelf ook ouder worden.

Bovenstaande laat positieve ontwikkelingen en aandachtspunten zien. Deze zijn echter nog niet één op één te relateren aan de werkwijze met de MAG. De actualisatie is veelal gebaseerd op cijfers uit 2017 en 2018, die in 2019 bekend zijn gemaakt. Te weten het jaar voor de invoering van de MAG en het overgangsjaar 2018. De volgende foto zal hierin meer inzicht bieden.