Inclusie en diversiteit bij de gemeente Zwijndrecht

Begin 2021 heeft de gemeente Zwijndrecht een kernwerkgroep opgericht om inclusie en diversiteit binnen de organisatie onder de aandacht te brengen. De werkgroep wil weten hoe de organisatie er op dit moment voor staat. Hoe kijken ambtenaren in Zwijndrecht aan tegen inclusie en diversiteit in het gemeentelijke apparaat? En welke wensen leven er op dit gebied? Om antwoord te krijgen op deze vragen heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden in het najaar van 2022 een onderzoek uitgevoerd.

De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn:

  • Veruit de meeste medewerkers van de gemeente Zwijndrecht voelen zich prettig op het werk, kunnen er zichzelf zijn en voelen zich gerespecteerd en gewaardeerd door hun collega’s en leidinggevende. 
  • De meningen over de hoeveelheid diversiteit in het team lopen uiteen: een zesde vindt het team divers genoeg; voor een kwart is het team ook divers genoeg, maar mag het wel diverser; weer een kwart vindt dat er te weinig diversiteit is in het team en zou graag zien dat de diversiteit toenam; tenslotte vindt een vijfde het team niet divers genoeg, maar vindt het prima zo. Alles bij elkaar genomen zegt de helft van de medewerkers dat hij of zij graag meer diversiteit in het team zou zien.
  • Veel medewerkers vinden het leuk om te werken in een team met mensen met verschillende achtergronden. 
  • Een vijfde heeft in het werk bij de gemeente Zwijndrecht wel eens een vorm van discriminatie meegemaakt. Discriminatie op basis van afkomst/culturele achtergrond/huidskleur of geslacht komen het meest voor. Ook wordt discriminatie op basis van seksuele voorkeur meermaals genoemd. 
  • Eén op de zeven vindt de gemeentelijke organisatie een goede afspiegeling van de Zwijndrechtse samenleving. Een kwart is het daar echter helemaal niet mee eens. Vier op de tien vinden dat de samenleving enigszins weerspiegeld wordt, maar dat het beter kan.
  • Een ruime meerderheid van de medewerkers vindt het belangrijk dat de gemeente aandacht besteedt aan de acceptatie van alle medewerkers. Slechts drie op de tien zien dat de gemeente hier al actief mee bezig is. 
  • Als medewerkers gevraagd wordt wat er echt moet verbeteren op het gebied van inclusie en diversiteit komen twee aspecten naar voren: aandacht voor diversiteit in de sollicitatieprocedure en het creëren van aandacht en bewustwording voor dit thema in de organisatie.