Preventief huisbezoek 2022 Papendrecht

In de gemeente Papendrecht worden bij 80-plussers preventieve huisbezoeken gehouden. Tijdens dit bezoek voeren vrijwilligers gesprekken met ouderen over de zelfredzaamheid (eigen kracht) en de leefsituatie van deze doelgroep. Het gesprek met behulp van een vragenlijst levert signalen op over de zelfredzaamheid of de ondersteuningsbehoefte (kwetsbaarheid of eenzaamheid) van de oudere. De vrijwilligers signaleren, geven informatie aan de ouderen of koppelen terug naar ouderenadviseurs. Ze kunnen ook doorverwijzen. De vragenlijst is ingevuld door 197 inwoners van Papendrecht vanaf 80 jaar.

De belangrijkste conclusies per onderwerp:

Wonen

Iedereen voelt zich voldoende veilig in de woning (99%), is de omgeving goed toegankelijk (91%) en de winkels zijn dichtbij (78%). Voor driekwart van de ouderen is het huis voldoende aangepast. Een derde woont echter niet gelijkvloers of zijn voorzieningen veraf.
Twee op de tien denken op dit moment serieus na over een verhuizing. Drie kwart van hen denken daarbij aan een huurhuis en 16% weet het nog niet. Ruim de helft van hen staat ingeschreven bij Stichting Woonkeus voor een andere woning.

Zelfredzaamheid en zorg

Negen op de tien ervaren geen belemmeringen bij het 's ochtends op gang komen, de persoonlijke verzorging en bij licht huishoudelijk werk. Bij tuinonderhoud (28%) en grotere klussen in en om huis doen (18%) ervaren de senioren de meeste belemmeringen. Ruim de helft kan zonder enige hulp voor zichzelf zorgen. Bij ziekte en tegenslag kan men beroep doen op de eigen kinderen (58%) en hun partner (42%). 

Mantelzorg

Een vijfde van de senioren krijgt mantelzorg en 15% geeft mantelzorg. Driekwart wordt daarbij nauwelijks belast en een op de tien voelt zich tamelijk zwaar belast en 7% overbelast. 12% doet aan vrijwilligerswerk en 3% krijgt vrijwilligershulp. Zo'n 2% verwacht meer vrijwilligerswerk te gaan doen.

Sociaal netwerk

Ruim acht op de tien senioren heeft kinderen en kleinkinderen. Een kwart heeft dagelijks contact met de kinderen en drie op de tien hebben 2 tot 3 keer per week contact. Men is zeer tevreden over de contacten die men heeft. 15% heeft zich afgelopen jaar regelmatig of heel vaak eenzaam gevoeld. Een klein aantal senioren wil graag iets doen aan die gevoelens van eenzaamheid. Een enkeling weet echter niet hoe. Een aantal senioren wil graag in gesprek gaan met Sterk Papendrecht over contactmogelijkheden.

Actief zijn

Bijna iedereen neemt zelf initiatief of heeft zelf de regie; 5% is vooral afhankelijk van anderen. De helft van de senioren kijkt graag tv. Acht op de tien ouderen zijn tevreden over de mogelijkheid om tv te kijken en zeven op de tien ook over de hobby-activiteiten thuis. Drie op de tien zijn niet tevreden over hun activiteiten in verenigingsverband en over samen iets organiseren. Een vijfde maakt gebruik van de bibliotheek en het samen eten. Alle welzijnsvoorzieningen worden hoog gewaardeerd (93-97%). De informatiebehoefte van senioren is niet groot. Wel zou men graag informatie ontvangen via een boekje of een gesprek met Sterk Papendrecht.

Mobiliteit

Binnenshuis is men nog goed mobiel. Traplopen gaat voor zes op de tien nog prima. Eveneens zes op de tien rijdt met de eigen auto. Voor de helft van de ouderen zijn langere afstanden buitenshuis en fietsen niet meer goed te doen. Acht op de tien kunnen nog goed boodschappen doen zonder hulp in te schakelen. Op vakantie gaan lukt niet meer (42%). Zeven op de tien senioren maken geen gebruik van de mogelijke vervoersmogelijkheden. 5% maakt enigszins geregeld gebruik van de Drechthopper en 2% van het openbaar vervoer. Er is nauwelijks behoefte aan informatie over mobiliteit. Een enkeling heeft behoefte aan informatie over de Drechthopper en Valys.

Levensonderhoud

Acht op de tien hebben een aansluiting op internet en vrijwel alle ouderen kunnen pinnen. Slechts een enkeling kent echte financiële problemen. De helft kan een beetje geld overhouden en een kwart komt precies rond. Driekwart houdt eigen administratie bij, voor een kwart van de senioren wordt het door een ander gedaan. Slechts een enkeling doet het niet zelf.