Signalerend huisbezoek 2018 - Hendrik-Ido-Ambacht

In de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht worden bij 75-plussers signalerende huisbezoeken gehouden. Tijdens dit bezoek voeren vrijwilligers gesprekken met ouderen over de zelfredzaamheid (eigen kracht) en de leefsituatie van deze doelgroep.

Conclusies

Wonen en woonomgeving

Bij bijna iedereen is de woning voldoende veilig (93%), zijn de winkels dichtbij (92%) en is de omgeving goed toegankelijk (90%). Voor 65% van de ouderen is het huis voldoende aangepast. Wanneer er nog aanpassingen nodig zijn, dan gaat dat om: verhoogd toilet (15x genoemd), douche (12x) en beugels (11x). Er is 17x informatie gegeven over aanpassingen aan de woning.

Bij driekwart van de senioren is voldoende steun in de buurt.

Slechts 8% denkt op dit moment serieus na over een verhuizing. Ruim een derde staat ingeschreven bij Stichting Woonkeus voor een andere woning.

Gezondheid en zorg

Driekwart van de senioren ervaart de eigen gezondheid als redelijk tot goed. Bijna niemand ervaart problemen bij de persoonlijke verzorging (96%), bij het 's ochtends op gang komen (95%) en bij licht huishoudelijk werk (93%). Grotere klussen in en om huis doen kan slechts een derde van de senioren nog zonder problemen. Driekwart kan zonder enige hulp voor zichzelf zorgen.

Bij ziekte en tegenslag kan men beroep doen op de eigen kinderen (75%), de helft kan ook rekenen op de buren en/of kennissen, vier op de tien senioren kunnen hun partner nog inschakelen. Aan 20 ouderen is informatie verstrekt.

Acht op de tien senioren krijgen geen vrijwilligershulp of mantelzorg. De helft heeft thuis toegang tot internet. Negen op de tien zijn zelfredzaam bij het geld pinnen, driekwart kan bellen met een mobiele telefoon en zes op de tien kunnen omgaan met een OV-chipkaart. Slechts een derde kan praktische zaken regelen via internet.
Mantelzorgondersteuning, de voorzieningen Wet Langdurige Zorg en Personenalarmering zijn bij acht op de tien senioren bekend. Het mist bekend is het Sociaal Wijkteam (53%).

Van Personenalarmering wordt het meest gebruik gemaakt (9%) en men is daar wel tevreden over (6%). Informatie is voornamelijk gegeven over het Sociaal Wijkteam (51%).

Sociale contacten en netwerk

86% vindt dat ze voldoende goede contacten hebben met andere mensen. Bijna alle senioren hebben kinderen (variërend van 1 tot 7 stuks) en kleinkinderen (van 1 tot 26). Een vijfde heeft dagelijks contact met de (klein)kinderen, de helft tenminste maandelijks. Bijna allemaal zijn ze tevreden over de contacten met familie, kinderen, buren/kennissen en kleinkinderen.

Bijna alle senioren hebben voldoende contacten; 5% daarvan kan meer steun gebruiken. Slechts 2% heeft onvoldoende contacten, van wie de helft ook meer steun nodig heeft. Acht op de tien ouderen hebben zich het afgelopen jaar niet eenzaam gevoeld; 8% heeft zich regelmatig of heel vaak eenzaam gevoeld. Zes op de tien hebben geen behoefte iets aan de eenzaamheid te doen.

Zes op de tien senioren doet aan vrijwilligerswerk en de helft geeft mantelzorg.

Actief zijn

De meeste ouderen kunnen een prettige invulling aan hun tijd geven (92%). De vrije tijd wordt gebruikt voor puzzelen/spelletjes (30x genoemd), lezen (26x), tv kijken/nieuws volgen en handwerken (beide 14x) en wandelen/zwemmen/sporten/bewegen (11x).

De Welzijnsruimten Blije Borgh (91%) en de bibliotheek (88%) zijn de bekendste welzijnsvoorzieningen. Er wordt ook het meest gebruik van gemaakt: van de bibliotheek (12%) en de Welzijnsruimten (11%) met bijbehorende tevredenheid van respectievelijk 8% en 7%. Informatie is gegeven over samen eten/restaurant en bewegen/sport.

Driekwart van de senioren neemt zelf initiatief voor de invulling van de tijd, een vijfde heeft daar zelf de regie over.

Mobiliteit

67% beoordeelt de eigen mobiliteit op dit moment als goed, prima en voldoende. Bijna iedereen kan zich binnenshuis verplaatsen. Driekwart kan nog traplopen en de helft kan nog met de eigen auto erop uit. Acht op de tien kunnen nog zonder hulp boodschappen doen; zeven op de tien kunnen nog een uitstapje in de buurt doen en een bezoekje brengen aan familie en kennissen.

Drie op de tien senioren maken af en toe gebruik van het openbaar vervoer en een kwart maakt af en toe gebruik van de Drechthopper. De Drechthopper is bekend bij 81% van de ouderen, 8% is er tevreden over en aan 18% is informatie over de Drechthopper gegeven.

Levensonderhoud

Ruim de helft van de ouderen kan naar eigen inschatting goed/prima/voldoende rondkomen. Een kwart moet rondkomen van AOW en pensioen. Niemand hoeft spaargeld uit te geven of schulden te maken. De zorgtoeslag is het best bekend (86%). De bijzondere bijstand is het minst bekend (65%). Er is nauwelijks behoefte aan informatie over financiële mogelijkheden.

Bijna iedereen heeft zelf zicht op de administratie of heeft iemand die dat verzorgt.

Verwachte veranderingen

Het enige onderwerp waar de gemeente aandacht aan zou moeten besteden is: meer of betere woningen.