Skaeve Huse op de Staart

Eind 2018 zijn er op de Staart een aantal Skaeve Huse – aangeduid als "Merwedehuusjes" – geplaatst. Dit met het doel om er een aantal langdurig dakloze personen te huisvesten. Voor hen is er momenteel geen voorziening in Dordrecht, en het streven is om hiermee overlast tegen te gaan. Om te kunnen beoordelen welke invloed hun komst heeft gehad op de leefbaarheid van het omliggende gebied, voerden we in het najaar van 2018 een nulmeting uit onder bewoners en bedrijven.

Conclusies en aanbevelingen

Op basis van dit onderzoek trekken we de volgende conclusies:

  • Vergeleken met Dordrecht als geheel valt voor het onderzoeksgebied vooral de lagere sociale samenhang op, wat met name komt doordat mensen elkaar in de buurt minder kennen.
  • Qua ervaren overlast en het gevoel van onveiligheid daarentegen lijkt het onderzoeksgebied veel op Dordrecht als geheel. Dit zien we ook terug in het aantal overlastmeldingen bij de politie, die voor de Staart eerder lager dan hoger zijn. Wel ervaart men in het onderzoeksgebied wat meer overlast van rommel en door buurtbewoners.
  • De komst van de Skaeve Huse is nog onvoldoende bekend en dit vraag extra inzet van zowel gemeente als beheergroep. De helft van de omwonenden weet niks van de komst van de Skaeve Huse. Eenzelfde groep is het niet eens met de keuze voor de Staart. En slechts een kwart weet van het bestaan van de beheergroep.
  • Veel omwonenden vinden dat de leefbaarheid van het gebied zich vaker ongunstig dan gunstig ontwikkelde in het afgelopen jaar. En de verwachtingen voor het komende jaar zijn nog minder rooskleurig: met de komst van de Skaeve Huse en hun bewoners maakt een grote groep zich zorgen om de afname van de leefbaarheid, een lager gevoel van veiligheid en een toename van de overlast.
  • Een grote groep bewoners heeft het gevoel dat hun buurt het afvoerputje van de gemeente is. Ze voelen zich onvoldoende gehoord en betrokken bij de komst van Skaeve Huse en voelen zich onvoldoende geïnformeerd over de komst van de huisjes. Zo vragen ze zich af wie de bewoners worden, welk gedrag ze daarbij mogen verwachten en tot wie men zich moet melden als er onverhoopt wat gebeurd. In deze zin geldt: "Onbekend maakt onbemind".