Startfoto Maatschappelijke Agenda Hardinxveld-Giessendam

Maatschappelijke Agenda (MAG). Voor het opstellen van de startfoto heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden in opdracht van de gemeente allereerst allerlei beschikbare cijfers en gegevens over Hardinxveld-Giessendam verzameld en geanalyseerd. Van demografische gegevens over de opbouw van de bevolking tot cijfers op het gebied van onder andere gezondheid, werken en leren. Dit heeft een (vooral cijfermatig) beeld van de staat van de gemeente opgeleverd. Vervolgens zijn de cijfers voorgelegd aan en besproken met MAG-partners1 tijdens koffie-bijeenkomsten en groepsgesprekken, onder andere met leerlingen van de middelbare scholen en mantelzorgers. Daarnaast zijn zijn er ook enquêtes en interviews gehouden met inwoners uit verschillende leeftijdscategoriën (jongeren, volwassen en ouderen). Aan de MAG-partners is gevraagd of zij zich in het beeld vanuit de cijfers herkennen en welke gevoelens en ervaringen zij zelf hebben vanuit het wonen en werken in Hardinxveld-Giessendam. De ‘harde’ cijfers zijn hiermee aangevuld met ‘zachte’ gegevens, ook wel het ‘tellen en vertellen’ genoemd. Op deze manier is een actuele en complete startfoto van de gemeente ontstaan. Deze startfoto dient manier is een actuele en complete startfoto van de gemeente ontstaan. Deze startfoto dient mede als basis voor het opstellen van de MAG.

Conclusie

De gegevens uit deze Startfoto zijn gebruikt om bij de start van de Maatschappelijke Agenda de doelen voor de Maatschappelijke Agenda in Hardinxveld-Giessendam te bepalen.