Spring naar inhoud

Advies

advies OCD


Wilt u advies?


Wij denken graag met u mee bij het interpreteren van cijfers, in brainstormsessies en werkgroepen. Ook organiseren wij zelf open kennisateliers waar kennis gedeeld kan worden. We adviseren door, vanuit een objectieve op feiten gebaseerde kijk op de wereld, met u en belangrijke stakeholders in gesprek te gaan.

Dit vraagt om kwaliteiten als empathie, goede voelsprieten, sterke verbondenheid met bewoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven, actiegerichtheid en dienstbaarheid. Het OCD helpt uw ambities aan resultaten te verbinden door als strategisch partner aan tafel te schuiven. De onderzoekers/adviseurs van het OCD kennen de regio en de mensen en beschikken over de juiste voelsprieten.

U kunt bij het OCD terecht voor:
  • Advisering beleidsdoelstellingen

    Beleid is er om maatschappelijke effecten te bewerkstelligen. Hoe formuleert u een goede doelstelling en aan welke eisen dient deze te voldoen? Op basis van onze kennis over beschikbare data (uit registraties, eigen onderzoek of onderzoek van derden) adviseren wij u in het vaststellen van de juiste beleidsdoelstellingen en het meetbaar maken van bijbehorende output en outcome indicatoren.

  • Kennis van inhoud en proces

    Het OCD analyseert, evalueert en begeleidt proces- en sturingsvraagstukken. Als partner voor beleid beschikken we niet alleen over kennis van de beleidsinhoud, maar ook over het proces. Vanaf de start van een proces kan sturings- en procesadvies al meerwaarde bieden. We kijken daarom niet enkel achteraf of de dingen goed gedaan zijn, maar ook tijdens het proces of de goede dingen gedaan worden.

Zie ook onze expertisegebieden.