Spring naar inhoud

Bestuur

De meeste inwoners voelen zich betrokken bij hun buurt en gemeente. In toenemende mate is men ook actief voor de buurt. Bijvoorbeeld door te participeren in beheer en onderhoud of door mee te denken bij veranderingen in de buurt. Vindt men dit voldoende? Worden inwoners voldoende gehoord en op de hoogte gehouden? En hoe kijkt men aan tegen het bestuur? Vragen die het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) voor u beantwoordt bijvoorbeeld in de monitor Communicatie en Bestuur.

Leren van evaluatie

De monitor Communicatie en Bestuur biedt gemeenten handvatten voor verbetering. Het OCD signaleert wat goed gaat of beter kan, verklaart de trends en geeft advies. Daarnaast evalueert het OCD individuele projecten waarin de gemeente samenwerkt met partners. Gemeenten bepalen het niet alleen. Die tijd is voorbij. Er wordt veelvuldig samengewerkt met maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners. Met onderzoek kunt u verbeteringen in de onderlinge communicatie en de participatiemogelijkheden zichtbaar maken. Wat ging goed in een project? En wat zijn leerpunten?

Combinatie van nieuwe onderzoeksmethodes

Voor het beantwoorden van deze vragen maken we gebruik van een combinatie van meerdere onderzoeksmethodes. Zo zetten we het Bewonerspanel in om kwantitatief te horen wat er bij bewoners leeft. En houden we kwalitatieve interviews of focusgroepgesprekken om achterliggende motivaties en voorstellen tot verbetering te achterhalen. Op deze manier krijgt u een zo volledig mogelijk beeld van de situatie en zorgen we voor nog meer betrokkenheid bij alle partners.


Benieuwd naar publicaties? Klik dan hier.