Spring naar inhoud

Economie en arbeidsmarkt

De lokale en regionale economie is voortdurend in beweging. Bedrijven komen en gaan. Bestaande winkels sluiten hun deuren, nieuwe openen juist. Of er komen andere functies voor in de plaats. Jongeren melden zich op de arbeidsmarkt en vinden snel een baan, anderen worden werkloos. Veel vacatures zijn snel ingevuld, andere blijven bij gebrek aan goede kandidaten lang open staan.

Het is duidelijk, de dynamiek is groot. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) maakt algemene beschrijvingen en analyses van de lokale en regionale economie en geeft u antwoord op vragen als: hoe ontwikkelt de lokale en regionale economie zich nu precies? Hoe gaat het met de maritieme cluster? Welke ontwikkelingen zien we op de arbeidsmarkt? En welke effecten hebben beleidsinterventies?

Van analyse naar marktkansen en opgaven

Het OCD maakt voor u algemene beschrijvingen en analyses van de lokale en regionale economie en arbeidsmarkt. Ook kunnen wij een grondige analyse van ontwikkelingen in specifieke sectoren en/of gebieden voor u doen. Bijvoorbeeld voor de maakindustrie of de detailhandel, of voor een bepaald winkelcentrum of bedrijventerrein. Aan de hand van deze analyses formuleert het OCD de marktkansen en/of opgaven en adviezen voor u.

Effecten van interventies

Net als op elk beleidsterrein is ook ten behoeve van een gezonde(re) ontwikkeling van de regionale economie en arbeidsmarkt sprake van diverse beleidsinterventies. Uiteenlopend van de ontwikkeling van een nieuw of de herstructurering van een bestaand bedrijventerrein tot het stimuleren van een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Maar wat leveren die interventies nu op? Welk effect sorteren ze? Wij brengen dat voor u in beeld, maar denken ook graag aan de voorkant met u mee.


Benieuwd naar publicaties? Klik dan hier.