Spring naar inhoud

Jeugd en onderwijs

‘De jeugd heeft de toekomst!’. Een bekend en aloud gezegde. Jeugdigen zijn belangrijk voor de vitaliteit en levendigheid van een gemeente. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) brengt voor u in beeld hoe het ervoor staat met de jeugdigen in uw gemeente. En wat ontwikkelingen als de decentralisatie van de jeugdzorg en passend onderwijs voor u betekenen.

Jeugd in cijfers

Gemeenten hechten grote waarde aan de aanwezigheid van jeugdigen. Dat het goed gaat met de jeugdigen staat hierbij voorop. Want alleen dan zorgt u ervoor dat jeugdigen niet wegtrekken en behouden blijven voor uw gemeente. U kunt bij het OCD terecht voor verschillende vragen over jeugdigen, zoals: welk onderwijs volgen zij? Voelen zij zich gehoord? Bewegen zij voldoende? In welke mate zijn zij maatschappelijk betrokken? Maar ook vragen als: hoe groot is het beroep op jeugdhulp? En hoe oordelen ouders/verzorgers over het onderwijs in hun gemeente?

In gesprek

Jeugdigen zijn mondiger geworden, maar ook steeds lastiger te bereiken. Naast kwantitatieve cijfers zoeken we jeugdigen echt op en gaan we met hen in gesprek. Dit doen we bijvoorbeeld door middel van focusgroepgesprekken of andere interactieve sessies. In deze sessies gaan we dieper in op hun ideeën, behoeften en wensen voor de toekomst.

Onderwijsmonitor

Jaarlijks brengt het OCD de onderwijsmonitor Drechtsteden uit. Het onderwerp van deze monitor staat niet vast en wordt iedere jaar samen met de betrokken beleidsmedewerkers zorgvuldig gekozen. Dit jaar richt de monitor zich op de verbinding tussen passend onderwijs en jeugdhulp.


Benieuwd naar publicaties? Klik dan hier.