Spring naar inhoud

Leefbaarheid en veiligheid

Gemeenten streven naar veilige en leefbare wijken. Dit is niet anders dan tien jaar geleden, maar de context waarin zij dit doen is wezenlijk veranderd. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden is hierin graag kennispartner voor de Drechtsteden. Voor zowel het bestuur als de beleidsmedewerkers.

Het OCD heeft jarenlang ervaring in onderzoek naar de leefbaarheids- en veiligheidsbeleving in wijken. Wij weten: buurten zonder overlast en criminaliteit zijn een utopie. Gemeenten, politiekorpsen en woningcorporaties werken wel steeds aan het uitbannen van de grootste excessen. Wij evalueren geregeld in hoeverre het gevoerde beleid effectief is geweest.

Integraal, eerder en preventief ingrijpen

Het wordt daarbij steeds belangrijker om vraagstukken integraal op te pakken. Bijvoorbeeld door de drie decentralisaties jeugdzorg, Wmo en participatiewet zijn gemeenten meer en eerder verantwoordelijk voor probleemjongeren, mensen met een beperking en mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen. Welke mogelijkheden biedt dit gemeenten om, samen met hun partners, eerder en preventief te handelen?

Actuele informatie in beeld

Wij onderzoeken ook regelmatig de ervaren overlast op specifieke buurten. Via vragenlijsten om de beleving van bewoners te peilen. Of via registratiegegevens van de politie om incidenten en misdrijven snel in beeld te brengen. Met dit laatste spelen we in op uw actuele informatiebehoefte. 

Benieuwd naar publicaties? Klik dan hier.