Spring naar inhoud

Mobiliteit en milieu

Inwoners stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving. Tegelijkertijd zijn er ook steeds meer initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties om de woonomgeving duurzamer te maken. De rol van de overheid daarbij is veranderd. Zij treedt nu meer faciliterend op en speelt in op de behoefte van inwoners.

Onderzoek kan die behoefte van inwoners en ondernemers in beeld brengen. Het aanbod kan zo op de vraag worden afgestemd. U kunt bij het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) terecht voor:

Opinie peilen

Onderzoek naar de behoefte van inwoners, zoals onderzoek naar de belangstelling voor energiebesparing en duurzame energie of het draagvlak voor windenergie onder inwoners. Ook kunt u denken aan de behoefte aan aanpassing of uitbreiding van de dienstregeling van bijvoorbeeld de waterbus. Het OCD peilt de opinie via het Bewonerspanel of Bedrijvenpanel of houdt een focusgroepgesprek met betrokkenen.

Belevingsonderzoek

Onderzoek naar de beleving van inwoners. Wat vinden bewoners van het groen of het water in de wijk? Hoe schoon ervaren zij hun woonomgeving? Zijn bewoners bereid zelf een bijdrage te leveren? Wat vinden zij van de bereikbaarheid van hun buurt met het openbaar vervoer? Wat kan hierin verbeteren? We signaleren waar bewoners ontevreden over zijn.

Monitoren en evaluatie

Door te monitoren houdt u de vinger aan de pols, kunnen effecten van beleid tussentijds al globaal zichtbaar worden en kan eventueel worden bijgestuurd. Evaluatie onderzoek gaat verder. Daarbij kijken we ook naar het proces en de inzet van middelen. Bij voorkeur ook tussentijds zodat er van geleerd kan worden.


Benieuwd naar publicaties? Klik dan hier.