Spring naar inhoud

Strategisch advies

De (lokale) overheid trekt zich op steeds meer terreinen terug. De middelen die (de Drecht)steden hebben om zaken in gang te zetten zijn beperkt. Toch hebben beleidsmakers en bestuurders gelukkig nog steeds ambities. Hoe gaan ze die ambities waarmaken als de oplossingen van problemen in toenemende mate van onze partners moeten komen? Wat zijn de cruciale opgaven waar onze regio voor staat? En wat hebben onze partners nodig om de ambities van een sterke duurzame economie, een aantrekkelijk gebied met zelfredzame inwoners te verwezenlijken?

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) kent de belangrijke spelers, ontwikkelingen en uitdagingen in de regio en daarbuiten. Het OCD wil helpen uw ambities waar te maken en resultaten te behalen door als strategisch partner aan tafel te schuiven.

Hitting the target and missing the point

Lokaal bestuur en Drechtstedenbestuur willen graag dat beleid effectief en efficiënt is. Het OCD kijkt daarom wat er is gedaan en wat er is bereikt. Belangrijk is te onderkennen dat een efficiënt volgens plan uitgevoerd programma of project niet altijd de gewenste doelen realiseert. Mogelijk zijn de bakens verzet, zijn er nieuwe spelers in het spel, doen zich globale invloeden gelden enzovoort. Het OCD brengt stakeholders bij elkaar, maakt een heldere analyse en helpt zo nieuw beleid op te stellen dat aangepast is aan de veranderde omstandigheden. De technieken die daar bij horen zijn focusgesprekken, storytelling, workshops, scenario-denken e.d. De OCD- onderzoeker/adviseur wordt daarmee een partner die helpt voorwaarden te scheppen, barrières weg te nemen, regelgeving aan te passen etc. om daarmee uw (beleids-)doel te bereiken.

Voelsprieten van onze opdrachtgevers

Het zijn vooral kleine maar betekenisvolle ingrepen die het de partners mogelijk maken door te zetten en ontwikkelingen te maken. Dit vraagt om kwaliteiten als empathie, goede voelsprieten, betrokkenheid en sterke verbondenheid met bewoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven, actiegerichtheid en dienstbaarheid. Onze adviseurs hebben dieptekennis van de regio en kennen de belangrijkste spelers.