Spring naar inhoud

Vrije tijd

Sporten, naar de film, wandelen met de hond of lekker lui op de bank. Vrije tijd, even tijd voor jezelf, is belangrijker dan ooit. Door de alledaagse drukte is de totale vrije tijd van mensen de laatste decennia verder afgenomen. Daartegenover staat de welvaartstijging en de groeiende groep ouderen die steeds fitter is. De vrijetijdsbesteding van mensen is nog intensiever en commerciëler geworden. Wat betekent dit alles voor u als gemeente?

Eén van de kerntaken van gemeenten is te zorgen voor een kwantitatief en kwalitatief goed voorzieningenniveau voor haar inwoners. Maar hoe besteden inwoners hun vrijetijd? Doen zij dit vooral in hun eigen gemeente of gaan zij liever naar een andere stad? En nog belangrijker, waar hebben zij behoefte aan? Missen zij bepaalde voorzieningen in hun wijk en gemeente?

Verschillende beleidsterreinen

De vrijetijdbesteding van mensen is erg divers en beperkt zich niet tot één beleidsterrein. Onderzoek van het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) dus ook niet. Sport, cultuur, evenementen, recreatie en toerisme. Op alle terreinen doet het OCD onderzoek. Hoe staat het met de sportdeelname van uw inwoners? Hoe wordt een festival door bezoekers gewaardeerd? Hoe groot is de economische spin-off van een evenement? En hoeveel bezoekers hebben de belangrijkste bezienswaardigheden? Een greep uit de vele vragen waarop het OCD u antwoord kan geven.

Leefstijlen steeds belangrijker

Inzicht in de leefstijlen van haar inwoners biedt een gemeente de mogelijkheid om nog beter in te spelen op het gedrag en de wensen van haar inwoners. Wil een gemeente een bepaalde leefstijl juist naar zich toehalen, dan loont het om het aanbod van vrijetijdsbesteding op deze leefstijlgroep af te stemmen. Leefstijlen worden op deze manier benaderd als klantgroepen. Hoe groot zijn de verschillende leefstijlgroepen in uw gemeente? En worden alle leefstijlen voldoende bediend?

Benieuwd naar publicaties? Klik dan hier.