Spring naar inhoud

Welzijn en zorg

Een oude man die al jaren mantelzorger is voor zijn vrouw, een jonge vrouw die heel enthousiast is over haar vrijwilligerswerk, een oude vrouw die het liefst thuis bij haar katten is of een kind dat met wat hulp nu goed meekomt in de klas. Elke bewoner is gebaat bij een sterke sociale gemeente. Het belangrijkste fundament om op te kunnen bouwen. Hoe houdt u als gemeente dat fundament zo sterk? Door er steeds kritisch naar te blijven kijken.

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) is die sparringspartner die u als gemeente zoekt om kritisch te blijven op het sociale fundament. Wat zijn sterke punten die u kunt uitbouwen of uit kunt lichten? We denken met u mee van kritische meedenker bij uitvoeringsplannen tot kwalitatief en kwantitatief evalueren in de praktijk. Zodat u een goede afweging kunt maken, rekening houdend met de politieke realiteit en beschikbare financiële middelen.

Wat werkt?

Gemeenten subsidiëren veel (preventieve) interventies, maar zijn deze allemaal wel zo effectief? En wat doen bewoners zelf al? Het OCD heeft veel expertise op het gebied van het meetbaar maken van resultaten en het integraal bekijken van een vraagstuk in haar context. We zijn bij uitstek dé partner om te benaderen wanneer u op zoek bent naar doelmatigheid en doeltreffendheid.

Verhaal achter de cijfers

Signaleren is in deze tijd van veranderingen heel belangrijk. Hiervoor heeft het OCD haar eigen Monitor Sociaal waarmee we ontwikkelingen volgen. Valt er iets op of wilt u juist bepaalde ontwikkelingen voor zijn, dan is verdiepend onderzoek nodig. Met dat verhaal achter de cijfers kunt u gericht bijsturen. Het OCD adviseert u daar graag bij!


Benieuwd naar publicaties? Klik dan hier.