Spring naar inhoud

Wonen en ruimte

De woningmarkt is in beweging. De rol van de gemeente, corporaties en ontwikkelaars verandert. Individueel en collectief particulier opdrachtgeverschap komt op. In de komende jaren zien we een toename van ouderen, die steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) brengt de markt helder voor u in beeld en geeft u onderbouwd advies over de ontwikkelingen.

Snel en bondig

Hoe denken huurders over hun complex of wijk? Is er markt voor kavels of een project bepaalde voorzieningen? In hoeverre zal gebruik gemaakt worden van een bepaalde regeling (startersregeling)? Deze vragen kunnen we beantwoorden door inzet van het Bewonerspanel al dan niet in combinatie met gesprekken of interviews. In een bondige factsheet zullen we uw vraag beantwoorden, zodat u weet waar u rekening mee moet houden bij de uitvoering van uw beleidsvoornemen.

Ontwikkelingen in kaart brengen

Wat is de WOZ-waarde van de woningen in mijn buurt, welke buurten hebben veel groen of voorzieningen? Op verzoek brengen we ontwikkelingen in beeld en geven daarbij aan wat de trend is en wat dit voor u betekent. Uit onderlinge vergelijking maken we op welke punten uw gemeente, wijk of buurt positief of negatief afwijkt van het gemiddelde. Ook combineren we gegevens zodat we kunnen laten zien waar bijvoorbeeld de doelgroep voor een project nu woont. We brengen dit in beeld via een infographics of kaart.

Beleid monitoren

De regio Drechtsteden werkt samen met partners aan regionaal woonbeleid. Zo worden er bijvoorbeeld afspraken voor de lange termijn gemaakt met corporaties. Het OCD monitort de ontwikkelingen van huur- en koopmarkt. We voorzien partners van dashboards en monitoren met informatie. De partners kunnen daarmee adequaat reageren op de markt.


Benieuwd naar publicaties? Klik dan hier.