Spring naar inhoud

Feiten en cijfers

informatie OCD

Wilt u informatie en cijfers?

U kunt bij het OCD terecht voor informatie op allerlei expertisegebieden. We verzamelen gegevens uit externe bronnen (zoals het CBS of maatschappelijke instellingen), administratieve databestanden (zoals bevolkings- en vastgoedbestanden) of onze eigen onderzoeken. De cijfers worden periodiek geactualiseerd.

Ook beschikken we over bevolkingsprognoses voor de regio Drechtsteden. De prognoses bieden inzicht in de toekomstige omvang, samenstelling en ruimtelijke spreiding van de bevolking. Het geeft u aanknopingspunten voor de toekomstige vraag naar producten, diensten en voorzieningen.

U vindt onze cijfers in de volgende webtoepassingen:

- Kerncijfers Drechtsteden. De belangrijkste cijfers en ontwikkelingen per thema visueel weergegeven. Gemeenteniveau.

- Dashboards Drechtsteden. De belangrijkste ontwikkelingen op economie en arbeidsmarkt in een dashboard. Drechtstedenniveau.

Drechtsteden in cijfers. Alle cijfers en ontwikkelingen per thema in tabelvorm, kaart of cirkeldiagram. Buurt- en wijkniveau.


De wijk- en buurtkaarten van de regio Drechtsteden vindt u hier.