Spring naar inhoud

Drechtsteden steeds duurzamer

Een duurzame omgeving waarin het goed leven, wonen en werken is. oplaadpunt voor elektrische autoDaaraan de afgelopen jaren flink gewerkt in de Drechtsteden. Wat is er gedaan in de periode 2012-2014? Wat gaat er de komende jaren nog gebeuren? En wat is het effect? Dat staat in de eerste Duurzaamheidsmonitor van de Drechtsteden.

De Duurzaamheidsmonitor kijkt vooruit en terug naar de duurzaamheidsopgaven in de regio Drechtsteden. Het rapport sluit aan bij de ambities van de regio zoals deze geformuleerd zijn in het Meerjarenprogramma Drechtsteden 2014-2018 ‘Samen Stad aan het Water, Samen Maritieme Topregio’.

De monitor biedt input voor het actieprogramma Duurzaamheid. De onderwerpen zijn:

  • Vergroten externe- en waterveiligheid
  • Aantrekkelijk woonklimaat
  • Duurzaam versterken van de regionale economie
  • Inzet op bereikbaarheid van de regio: weg, water, spoor en OV

Benieuwd naar de resultaten en effecten? U leest het in de  'Duurzaamheidsmonitor Drechtsteden 2015'

----------------------------------------------------------------------------------------
De Duurzaamheidsmonitor is tot stand gekomen onder redactie van het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD), met inbreng van vele regionale beleidsmedewerkers. Meer informatie: Jan Schalk, telefoon 770 3914.