Spring naar inhoud

Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht

plaatje hond en kindIn 2014 voerde de gemeente Zwijndrecht verschillende maatregelen in om de hondenoverlast te verminderen. Zij plaatste extra hondenpoepbakken en wees nieuwe losloopgebieden in het Develpark en het Noordpark aan. Is de overlast afgenomen? Het OCD deed hier onderzoek naar.

Overlast
De regels van het hondenbeleid zijn bekend bij hondenbezitters en niet-hondenbezitters, maar worden niet altijd nageleefd. Een groot deel van de Zwijndrechtenaren geeft namelijk aan dat hondenpoep op de stoep, straat of perken voorkomt. Een kwart van hen ervaart veel overlast van hondenpoep. Deze overlast wordt vooral veroorzaakt doordat hondenbezitters hondenpoep niet opruimen. Om de overlast te beperken gaat de gemeente Zwijndrecht extra hondenpoepbakken plaatsen en waar mogelijk de hondenpoepzuiger inzetten.

Handhaving
Ongeveer een kwart van de Zwijndrechtenaren voelt zich weleens onveilig door loslopende honden. Bijvoorbeeld omdat honden op hen af rennen. Hondenbezitters voelen zich daarnaast onveilig doordat zij bang zijn dat andere honden hun eigen hond aanvallen. Om dit gevoel van onveiligheid te verminderen zou de gemeente intensiever op de naleving van de aanlijnplicht kunnen controleren.

Eind februari is onze factsheet in het college van B&W van de gemeente Zwijndrecht besproken. Vijf van de zeven aanbevelingen - die wij in ons onderzoek deden - zijn overgenomen. In een brief aan de raad schrijft het college bijvoorbeeld dat hij extra hondenpoepbakken laat plaatsen en meer bekendheid gaat geven aan de losloopgebieden.

Klik hier voor de factsheet en hier voor een artikel dat naar aanleiding van ons onderzoek in het AD verscheen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Jan Schalk, senior onderzoeker, 078-7703914.