Spring naar inhoud

Focusgroep Participatie geeft tips voor de toekomst

boekjeIn oktober 2015 is de focusgroep Participatie met 6 bewoners uit Dordrecht van start gegaan. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) begeleidt de bijeenkomsten van de focusgroep. In de verslagen leest u de tips die bewoners geven voor de toekomst van participatie in Dordrecht.

Wat is de focusgroep Participatie?
De Focusgroep Participatie is een pilot waarbij de gemeente Dordrecht periodiek met bewoners in gesprek gaat over de samenwerking tussen stad en gemeente. Hiermee doelen we zowel op de ingeburgerde vormen van bewonersparticipatie als op nieuwere vormen van overheidsparticipatie.

In oktober 2015 vond de eerste bijeenkomst van de Focusgroep Participatie plaats. Er is toen geconstateerd dat er de laatste jaren voor bewoners meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen zijn gekomen. En dat de gemeente daar nog meer aan kan doen door niet in te steken op het creƫren van draagvlak voor een plan, maar door te vragen naar inspiratie. Daarom is over dat thema tijdens de tweede bijeenkomst van de Focusgroep Participatie doorgesproken, met als accent de leefbaarheid en levendigheid van de Binnenstad.

Binnenstad, leegstand als uitdaging
Leefbaarheid en levendigheid in de Binnenstad heeft veel raakvlakken met andere onderwerpen. Dat zie je ook in de gemeentelijke begroting. Er zijn meerdere indicatoren die positief ontwikkeld zijn, zoals de aantrekkelijkheid van de stad. Dit geldt niet voor alles. Naar aanleiding van de vraag wat de gemeente meer, beter of anders kan doen noemt de focusgroep met name het oplossen van de leegstand. Er worden suggesties gedaan: "Leegstand is een symptoom, de veranderingen in het koopgedrag zijn structureel. Daarom is de uitdaging om de Binnenstad ondanks minder winkels levendig te houden. Daartoe is het nodig activiteiten naar de Binnenstad te halen." "Een goed voorbeeld is DOOR en het Praathuis, waar nu vrijwilligers activiteiten, zoals voor kinderen, organiseren." "Als er plannen van bewoners zijn, dan zou de gemeente dat moeten koesteren". Er is genoeg creatief kapitaal in de stad. Daar zal de gemeente zorgvuldig mee om moeten gaan.

Het verslag van de bijeenkomsten leest u hier.

De derde bijeenkomst wordt voor de zomer (juni) georganiseerd. Belangstellenden kunnen zich hiervoor tot en met eind mei opgeven bij Jan Schalk, onderzoekers bij het Onderzoekcentrum Drechtsteden. Ook voor meer informatie over de focusgroep Participatie kunt u bij hem terecht. E  jma.schalk@drechtsteden.nl T (078) 770 3914.