Spring naar inhoud

Het eerste OCD kennisatelier is een feit!

het beste ideeIn 1996, 20 jaar geleden, is Dordt Duurzaam gestart, eerst als papieren nieuwsbrief. In de jaren daarna werd begonnen met Dordt Duurzaam discussies en inmiddels is Dordt Duurzaam een digitaal nieuwsplatform voor duurzaam nieuws over energie, circulaire economie, ruimte en mobiliteit vanuit de gemeente.

Om het 20-jarig jubileum van Dordt Duurzaam te vieren, biedt het Onderzoekcentrum Drechtsteden haar kennis en ervaring aan om één duurzaam idee/project te versnellen.

Het hiervoor winnend idee is ingediend door Frits Lakemeier: Zijn idee is om te laten onderzoeken wat het effect is van Waardering/beloning van burgers die hun voetafdruk verbeteren.

De prijs is uitgereikt tijdens het kennisatelier dat het Onderzoekcentrum Drechtsteden op de dag van de duurzaamheid organiseerde over Kansrijk samenwerken aan energiebesparing.