Spring naar inhoud

In één overzicht: jeugdzorg, participatiewet en Wmo

monitor 3D DrechtstedenHet Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) heeft alle informatie en cijfers voor jeugdhulp, de participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bijeengebracht. In de 'Monitor 3D Drechtsteden' brengt het OCD samen met de Sociale Dienst Drechtsteden en de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid de praktijk rondom deze drie nieuwe gemeentelijke taken in beeld. Daarbij is ook gekeken naar de samenloop tussen deze taken.

De Drechtstedengemeenten willen graag goed zicht hebben op de praktijk om verantwoord en tijdig te kunnen bijsturen waar dat nodig is. Inwoners moeten de zorg krijgen die zij nodig hebben wanneer de eigen kracht en het eigen sociaal netwerk niet voldoende toereikend zijn.

Nieuwe taken en verantwoordelijkheden
Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten nieuwe taken en verantwoordelijkheden op het gebied van jeugdhulp, de participatiewet en de Wmo. Deze drie decentralisaties in het sociaal domein (3D) hebben veel veranderingen teweeggebracht voor inwoners, professionals in het veld, beleidsmakers en bestuurders.

'Deze nieuwe taken in het sociaal domein vragen veel aandacht van gemeenten', zegt Karin Lambrechts, als wethouder van Dordrecht binnen het Drechtstedenbestuur verantwoordelijk voor de Wmo. 'Het gaat niet alleen om de overdracht van taken en verantwoordelijkheden. We willen ook vernieuwing, waarbij we ook kijken hoe we het geld zo doelmatig mogelijk kunnen inzetten.'

Monitor 3D Drechtsteden
Er is veel informatie voorhanden, maar vaak versnipperd en niet altijd even up-to-date. Het OCD brengt de meest actuele, beschikbare informatie en cijfers samen in de monitor om op deze manier ook de samenloop tussen de drie decentralisaties in beeld te krijgen. Samen met professionals en beleidsmedewerkers vertelt het OCD ook het verhaal achter de cijfers.

In de monitor 3D Drechtsteden maakt het OCD gebruik van verschillende bronnen, zoals die van de gemeentelijke uitvoeringsinstanties (SDD en SO Jeugd ZHZ), het CBS, eigen onderzoeken en werk van andere onderzoeks- en adviesbureaus.

Doel van de monitor 3D Drechtsteden
Het doel van de monitor is ervoor te zorgen dat de gemeenten in de Drechtsteden meer inzicht (en uiteindelijk ook meer grip) krijgen op de drie decentralisaties. De monitor verschijnt jaarlijks en is geen statisch document. De monitor zal worden doorontwikkeld tot een 'dashboard' met daarin de belangrijkste cijfers, voorzien van duiding.

Meer informatie
'Benieuwd naar de laatste stand van zaken wat betreft de drie decentralisaties in het sociaal domein in de Drechtsteden? U leest het in de eerste editie van de 'monitor 3D Drechtsteden'.

Susan van Oostrom
T 078 770 3913