Spring naar inhoud

Jeugd & onderwijs: de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen

Kerncijfers Drechtsteden Jeugd en onderwijsDe belangrijkste cijfers en ontwikkelingen in de Drechtsteden vindt u overzichtelijk weergegeven in Kerncijfers Drechtsteden. Sinds dit jaar niet meer op papier, maar digitaal in de vorm van infographics. Graag presenteren wij het tweede thema: Jeugd & onderwijs

Digitaal en gebruiksvriendelijk
In Kerncijfers Drechtsteden vindt u per thema de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen. In de infographics staan de cijfers op Drechtsteden niveau. Wilt u weten hoe uw eigen gemeente scoort, klik dan op de betreffende infographic. In de achterliggende tabellen vindt u meer informatie, ook op gemeenteniveau.

Jeugd en onderwijs
Kerncijfers Drechtsteden is in ontwikkeling. Het tweede thema dat gereed is, is 'Jeugd & onderwijs'. U vindt er o.a. informatie over het aantal jeugdigen in de regio, het onderwijsniveau, de aanwezigheid van risicofactoren voor opvoed- en opgroeiproblemen, en het aantal jeugdigen met een uitkering.

http://www.waxtrapp.com#IE_stringNumber=4

In de loop van het jaar wordt Kerncijfers Drechtsteden uitgebreid met andere thema's, zoals bevolking en mobiliteit & milieu. Het eerstvolgende thema dat verschijnt is 'Wonen & ruimte'.

Wilt u meer informatie over het thema 'Jeugd & onderwijs', dan kunt u terecht bij Susan van Oostrom (078 770 3913).