Spring naar inhoud

Kent u het Bewonerspanel al?

Bewonerspanel DrechtstedenSnel en eenvoudig de mening van bewoners vragen? De bevolking betrekken bij planvorming en beleid? Maak gebruik van het Bewonerspanel: een digitaal panel met inwoners van uw gemeente. Deze inwoners hebben zichzelf aangemeld en willen graag hun mening geven via korte internetenquêtes. Geïnteresseerd? Lees hier hoe het werkt.

Wat is het Bewonerspanel?

In alle zes Drechtsteden gemeenten heeft het OCD een Bewonerspanel opgezet. Het Bewonerspanel is een digitaal panel dat bestaat uit inwoners van 12 jaar en ouder. Zij geven graag hun mening via korte internetenquêtes. Iedereen die wil kan zich aanmelden. De panelleden ontvangen een paar keer per jaar een e-mailbericht met een link naar een korte vragenlijst.

Waarvoor kunt u het Bewonerspanel gebruiken?

Wanneer u even snel en makkelijk een korte meningspeiling onder de bevolking wilt houden, is het Bewonerspanel ideaal. Zo kunt u eenvoudig en tegen geringe kosten uw vraag aan de inwoners van uw gemeente voorleggen.

Het middel staat tussen een klankbordgroep van bewoners en een grootschalig onderzoek in. Het is een manier om in gesprek te blijven met bewoners en om hun mening te betrekken bij beleidsvorming en – aanpassing. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van het panel bij het ontwikkelen van nieuw beleid, om vooraf de mening van burgers hierover te peilen. Of wanneer nieuw beleid wordt ingevoerd, om te horen wat de ervaringen zijn met de nieuwe maatregelen.

U kunt het Bewonerspanel gebruiken voor onderzoek op verschillende schaalniveaus:

• gemeente;
• wijk of buurt;
• specifieke doelgroep (bijv. jongeren, ouderen, gezinnen met kinderen, alleenstaanden).