Spring naar inhoud

Leefbaarheid Lijnbaan en Vogelbuurt duidelijk verbeterd

biljetten aan de waslijnDit voorjaar onderzocht het Onderzoekcentrum Drechtsteden voor het tweede jaar op rij de leefbaarheid in de twee Dordtse buurten Lijnbaan en Vogelbuurt. De leefbaarheid is op diverse terreinen aanzienlijk verbeterd.

Bewoners positiever
Meer mensen wonen 'zeer prettig' in de eigen buurt. Minder mensen voelen zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Minder bewoners oordelen dat er veel criminaliteit voorkomt in hun buurt. En volgens bewoners is ook het ondermijnend gedrag afgenomen. Daarnaast zien we een afname van diverse vormen van ervaren overlast: minder rommel, vernielingen, rondhangende jongeren en dronken mensen op straat.

Gunstige cijfers
De positieve ontwikkelingen blijken ook uit registratiecijfers. Minder VSV-ers, minder incidenten en minder misdrijven. Dat het aantal uitkeringsfraudes wel licht is toegenomen, zal (mede) te maken hebben met de extra inzet van de Sociale Dienst Drechtsteden op het opsporen hiervan.

Alertheid geboden
Op een aantal andere vlakken blijven de Lijnbaan en Vogelbuurt nog steeds kwetsbare buurten. Het aandeel bewoners dat overlast ervaart van rommel en vernielingen is nog altijd hoger dan in Dordrecht als geheel. Verder zien we dat niet alle bewoners positieve ontwikkelingen ervaren; minimaal een derde van de bewoners is van mening dat de overlast gelijk is gebleven ten opzichte van vorig jaar. En ook de criminaliteit is volgens minimaal een kwart van de bewoners nog hetzelfde als vorig jaar.

Benieuwd naar de factsheet? Klik dan hier.

Voor meer informatie over het onderzoek, kunt u contact opnemen met Bart van der Aa: T (078) 770 3902.

Dit voorjaar onderzocht het Onderzoekcentrum Drechtsteden voor het tweede jaar op rij de leefbaarheid in de twee Dordtse buurten Lijnbaan en Vogelbuurt. De leefbaarheid is op diverse terreinen aanzienlijk verbeterd.