Spring naar inhoud

Leefbaarheid Lijnbaan en Vogelbuurt onder druk

preventieDit voorjaar heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden de leefbaarheid in de twee Dordtse buurten Lijnbaan en Vogelbuurt onderzocht. Het onderzoek laat zien hoe het is gesteld met de leefbaarheid, veiligheid en ervaren overlast in beide buurten. Daarmee ligt er een goede basis om te zien hoe de situatie zich de komende tijd ontwikkelt.

De uitkomsten van het onderzoek bevestigen het bestaande beeld: de Lijnbaan en de Vogelbuurt zijn twee buurten waar de leefbaarheid behoorlijk onder druk staat. Op de meeste aspecten scoren de buurten duidelijk minder dan Dordrecht als geheel en de wijk waarin ze liggen. Of het nu gaat om leefbaarheid, ervaren overlast, het gevoel van onveiligheid of de criminaliteit, de buurten scoren duidelijk lager. Om een voorbeeld te noemen: ruim 30% oordeelt dat er veel criminaliteit is in de eigen buurt, tegenover 14% van de Dordtenaren.

Aanpak
In het onderzoek waren we natuurlijk geïnteresseerd in de mening van de bewoners. In totaal vulden ruim 450 bewoners de vragenlijst in. Daarnaast keken we naar registratiegegevens over beide buurten: incidenten en misdrijven, schoolverzuim, cameratoezicht en uitkeringsfraude. De uitkomsten zijn ten slotte besproken met professionals die werkzaam zijn in beide buurten.

Gezamenlijke inzet
De afgelopen jaren is de leefbaarheid in de Lijnbaan en de Vogelbuurt behoorlijk onder druk komen te staan. De gemeente Dordrecht werkt intensief samen met andere partijen bij het terugdringen van de overlast en doorbreken van de ondermijnende criminaliteit.

Benieuwd naar de factsheet? Klik dan hier.

Voor meer informatie over het onderzoek, kunt u contact opnemen met Bart van der Aa: T (078) 770 3902.