Spring naar inhoud

Meer mensen voelen zich wel eens onveilig in de eigen buurt

politieVergeleken met drie jaar geleden voelen meer mensen in de Drechtsteden zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Dat is een opvallende uitkomst van de Veiligheidsmonitor 2015, zoals het Onderzoekcentrum Drechtsteden dat publiceert. Het aandeel dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt steeg van 17% naar 20%. Daarentegen zijn wel meer inwoners tevreden over het functioneren van de politie (zoals het bieden van bescherming en reactie op problemen in de buurt). Naast deze twee in het oog springende veranderingen, is er nauwelijks iets veranderd in de veiligheidsbeleving van de inwoners van de Drechtsteden.

Het OCD heeft de uitkomsten van de Drechtsteden ook afgezet tegen de beleving in andere grote gemeenten. Het onderhoud van wegen, paden en plantsoenen wordt in de Drechtsteden iets lager gewaardeerd dan in andere grote gemeenten. Verder ervaren de inwoners van de Drechtsteden iets meer parkeeroverlast en overlast van rondhangende jongeren. 

In het najaar van 2015 hebben ruim 5.200 inwoners in de Drechtsteden een landelijke vragenlijst over veiligheid in de buurt ingevuld. Het OCD heeft van de uitkomsten een factsheet voor Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht gemaakt. Op de website van het OCD kunt u ze nalezen.

Meer informatie: Bart van der Aa (770 3902) en Ingrid Soffers (770 3916)
Download hier de zes factsheets.