Spring naar inhoud

Meer tevreden bezoekers gemeentewinkel Zwijndrecht!

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) heeft dit najaar twee wekengemeentehuis Zwijndrecht lang bezoekers aan de balie van de gemeentewinkel ondervraagd. De bezoekers waarderen de dienstverlening aan de balie gemiddeld met het mooie rapportcijfer 8,2. Terwijl dit drie jaar geleden nog op een 7,7 lag. Een mooi resultaat. Het onderzoek heeft uiteraard nog meer informatie opgeleverd.

In totaal hebben 310 bezoekers deelgenomen. Wat vinden de bezoekers van de manier waarop zij geholpen zijn? Wat gaat er goed en wat moet er beter?

Expliciet is er gekozen om het onderzoek dit jaar niet alleen te richten op het recente baliebezoek, maar ook op de tevredenheid over de telefonische- en elektronische dienstverlening. Behalve over hun recente bezoek aan de balie, zijn de bezoekers ook tevreden over de baliedienstverlening in het algemeen en over de telefonische dienstverlening in het algemeen. Deze tevredenheid is ook toegenomen ten opzichte van 2011. Dit laatste geldt echter niet voor de elektronische dienstverlening.

Specifieke vragen
Ook hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele specifieke vragen aan de bezoekers voor te leggen. Bijvoorbeeld over hoe de bezoekers aankijken tegen de openingstijden, de gewenste manier van producten aanvragen e.d. Hieruit blijkt o.a. dat producten in de (nabije) toekomst zowel op het gemeentehuis als (zo ver mogelijk) digitaal aangevraagd moeten kunnen worden. Andere manieren (zoals bijvoorbeeld via een app voor op de smartphone) zijn aanzienlijk minder in trek.

Klik hier voor de factsheet.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Ingrid Soffers, onderzoeker/adviseur, (770) 3916.