Spring naar inhoud

Mobiliteit en Milieu: de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen

plaatje schone voertuigenVandaag presenteert het Onderzoekcentrum Drechtsteden het vijfde thema van onze infographics: mobiliteit en milieu. Met cijfers over energieverbruik en duurzame energie. Belangrijke onderwerpen gezien het onlangs in Parijs afgesloten klimaatakkoord.

Digitaal en gebruiksvriendelijk
In Kerncijfers Drechtsteden vindt u per thema de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen. In de infographics staan de cijfers op Drechtsteden niveau. Wilt u weten hoe uw eigen gemeente scoort, klik dan op de betreffende infographic en er verschijnt meer informatie.

Thema mobiliteit en milieu
We zien een toename van het autobezit, maar dit zijn bijna allemaal auto's op schone brandstoffen. Op het gebied van milieu en duurzame grondstoffen volgen de Drechtsteden de landelijke trend. Iets meer dan de helft van de woningen in de Drechtsteden kent een groen energielabel. Bijna de helft van het huishoudelijk afval wordt gescheiden. En we zien in onze regio een verdere toename van het vermogen dat door zonnepanelen kan worden geleverd.

Ga naar www.kerncijfers-drechtsteden.nl en kies de tegel 'Mobiliteit en Milieu'.

Als u de informatie graag ziet op wijkniveau, of voor meerdere jaren, dan kunt u uiteraard terecht bij Drechtsteden in Cijfers.

Mobiliteit en milieu is het laatste thema dat we dit jaar toevoegen aan Kerncijfers Drechtsteden.

Wilt u meer informatie over het thema 'Mobiliteit en milieu', dan kunt u terecht bij Jan Schalk (078 770 3914).