Spring naar inhoud

'Monitor 3D - Dordrecht' een feit!

plaatje

Afgelopen woensdag heeft het OCD de 'Monitor 3D - Dordrecht' gepresenteerd aan de commissie Sociale leefomgeving. De monitor geeft inzicht in alle (beschikbare) informatie en cijfers voor de drie decentralisaties tezamen en biedt de gemeente Dordrecht handvatten om bij te sturen wanneer er zich knelpunten voordoen.

Zicht houden op de praktijk
Na een intensieve periode van voorbereiding zijn sinds 1 januari 2015 de drie decentralisaties in het sociaal domein een feit. Gemeenten hebben er allerlei nieuwe taken en verantwoordelijkheden bijgekregen op het gebied van de Jeugdhulp, Participatiewet en Wmo. Natuurlijk hebben de decentralisaties veel veranderingen teweeg gebracht, voor inwoners, professionals in het veld, beleidsmakers en bestuurders. Des te belangrijker is het om goed zicht te hebben en houden op de praktijk, waarbij de cliënt/inwoner centraal staat.

Grip op het sociaal domein
De gemeente Dordrecht wil graag verantwoord en tijdig kunnen bijsturen wanneer er zich op het gebied van de drie decentralisaties knelpunten voor doen. In haar rapport 'Voor de (d)raad ermee' concludeert de rekenkamercommissie Dordrecht dat de informatievoorziening aan de raad op het sociaal domein ten tijde van onderzoek, zomer 2015, onvoldoende was. Sindsdien is er veel gebeurd. Er is veel informatie voorhanden, maar vaak versnipperd en niet altijd even up-to-date. In opdracht van de gemeente Dordrecht heeft het OCD de 'monitor 3D – Dordrecht' uitgevoerd, om op deze manier tegemoet te komen aan de raad om meer grip te krijgen op het sociaal domein.

Halfjaarlijkse monitor
Als regionaal kenniscentrum met langdurige lokale dieptekennis brengt het OCD in de 'monitor 3D – Dordrecht' de beschikbare informatie en cijfers voor alle drie decentralisaties tezamen. Om op deze manier ook de samenhang tussen de drie decentralisaties in beeld te krijgen. We hebben gebruik gemaakt van verschillende bronnen, zoals die van de gemeentelijke uitvoeringsinstanties, het CBS, eigen onderzoeken en onderzoeken van andere onderzoeks- en adviesbureaus. De 'monitor 3D – Dordrecht' verschijnt halfjaarlijks, waarin we steeds de meest recente stand van zaken weergeven.

Tellen én vertellen
Naast het tellen van alle cijfers is het evenzo belangrijk om het verhaal achter de cijfers te vertellen. Cijfers krijgen pas betekenis wanneer zij in een context geplaatst worden cq. geduid worden. Samen met professionals en beleidsmedewerkers hebben we deze vertaalslag, waar mogelijk, gemaakt.

Later dit jaar, in de zomer, verschijnt de 'Monitor 3D – Drechtsteden'.
Benieuwd naar de Dordtse versie, klik dan hier.

Voor meer informatie over de monitor 3D of het sociaal domein, kunt u contact opnemen met Susan van Oostrom: T (078) 770 3913.