Spring naar inhoud

Monitor Sociaal 2017 toont aan: sociaal netwerk is en blijft belangrijk

monitor sociaal 2017Eens in de vier jaar voert het Onderzoekcentrum Drechtsteden de Monitor Sociaal uit. Een groot onderzoek rond thema's als eigen kracht, sociaal netwerk en participatie. In het voorjaar van 2017 hebben bijna 5.000 Drechtstedelingen van 18 jaar en ouder hiervoor een vragenlijst ingevuld. Inmiddels zijn de resultaten van het onderzoek gepubliceerd. Hieronder een greep uit de belangrijkste bevindingen.

Eigen kracht en sociale contacten
De meeste Drechtstedelingen (95%) beschikken over voldoende eigen kracht om zich te redden in de samenleving. Zo'n 5% heeft weinig eigen kracht. Als het gaat om contact met anderen, zeggen de meeste inwoners dat zij voldoende sociale contacten hebben en kunnen terugvallen op mensen uit hun omgeving als zij hulp nodig hebben. Toch leeft één op de twaalf (8%) in meer of mindere mate in sociaal isolement. Hieruit blijkt hoe belangrijk het hebben van een sociaal netwerk is.

Meedoen in de samenleving
Inwoners kunnen op verschillende manieren meedoen in de samenleving. Eén daarvan is het verlenen van mantelzorg. Bijna drie op de tien inwoners, namelijk 28%, zeggen in het afgelopen jaar mantelzorg te hebben gegeven. Het aandeel mantelzorgers in de Drechtsteden stijgt, in 2013 was dit nog 26%. Ruim vier op de tien mantelzorgers geven aan in meer of mindere mate moeite te hebben om hun mantelzorgtaken te combineren met hun eigen gebruikelijke dagelijkse activiteiten; 3% is hierdoor, naar eigen zeggen, overbelast geraakt.

Als het gaat om het doen van vrijwilligerswerk zegt één derde zich in het afgelopen jaar vrijwillig te hebben ingezet. Dit aandeel is stabiel ten opzichte van vorig jaar. 13% heeft zich vrijwillig actief ingezet in de eigen woonbuurt, bijvoorbeeld door het schoonhouden van de buurt of door buurtpreventie. Drie kwart van de Drechtstedelingen is lid van een vereniging of organisatie. Dit is gelijk aan 2013, maar minder dan in 2009, toen 80% lid was.

Benieuwd naar alle resultaten en de verschillen per gemeente? Bekijk hier de factsheet en het tabellenboek.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Kristel Kuijstermans (078-770 3907).