Spring naar inhoud

Ondernemerspanel Westelijke Dordtse Oever van start!

fotoAfgelopen maanden heeft de gemeente Dordrecht samen met het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) een digitaal ondernemerspanel voor de Westelijke Dordtse Oever (WDO) opgericht. Zo'n 100 ondernemers hebben zich hiervoor aangemeld. Afgelopen week hebben deze ondernemers de eerste vragen ontvangen met 'arbeidsmarkt' als thema. De uitkomsten worden in de zomer verwacht.

Waarom een ondernemerspanel WDO?
Dordrecht is trots op haar ondernemers en werkt voortdurend aan het verbeteren van het Dordtse ondernemersklimaat. Voor het goed functioneren van de bedrijventerreinen op de Westelijke Dordtse Oever is de mening en de kennis van de ondernemers op de Westelijke Dordtse Oever van essentieel belang. In gesprekken krijgen we al veel informatie, maar we willen dit graag uitbreiden. We willen  ondernemers op de WDO dan ook graag gericht om hun mening vragen over actuele onderwerpen die voor hen en de andere ondernemers op de WDO belangrijk zijn.

Ondernemerspanel Westelijke Dordtse Oever
Daarom hebben we een digitaal Ondernemerspanel WDO opgericht. Dit panel moet gaan bestaan uit zoveel mogelijk ondernemers uit de diverse deelgebieden van de WDO (Louterbloemen, Zeehaven, Amstelwijk West, Dordtse Kil I, II en III en de Zuidpunt). De Dordrechtse Ondernemersvereniging DOV, de Werkgevers Drechtsteden en Dordtse Kil in Business ondersteunen dit initiatief.

Wat is rol ondernemerspanel?
Er staat de komende jaren veel te gebeuren op de Westelijke Dordtse Oever. De bereikbaarheid van het gebied wordt verbeterd, we willen slimmer met energie omgaan, de herkenbaarheid van het gebied vergroten en meer onderdeel van de stad uit laten maken en de kansen van de Zeehaven en Dordtse Kil IV beter benutten. Een aantal keren per jaar willen we de mening weten van ondernemers op de WDO over het ondernemingsklimaat, actuele economische thema's en de randvoorwaarden voor het goed functioneren van de WDO. Wij zijn benieuwd naar ieders mening en staan open voor suggesties en kritiek. Ondernemers kunnen ook zelf onderwerpen aandragen voor het Ondernemerspanel. Deelname aan het ondernemerspanel biedt ondernemers de kans regelmatig hun mening te geven en hun betrokkenheid met de plannen op de WDO te vergroten. Samen met de ondernemers wil de gemeente Dordrecht de WDO maken tot een aantrekkelijk, duurzaam en bereikbaar werklandschap.

Hoe werkt een ondernemerspanel?
De leden van het Ondernemerspanel WDO ontvangen 3 à 4 keer per jaar een uitnodiging om deel te nemen aan een digitale enquête. De vragenlijsten zijn kort zodat het de ondernemers weinig tijd kost deze in te vullen. Het OCD beheert het digitale Ondernemerspanel en voert de peilingen uit. Na elke peiling ontvangen de deelnemende ondernemers de uitkomsten via de mail. Wij delen de uitkomsten met het hele gebied via een nieuwsbrief en de websites van de ondernemers-verenigingen.

Voor meer informatie over het Ondernemerspanel WDO, kunt u contact opnemen met gebiedsmanager Aldo van Kleef; tel. 770 4920) of onderzoeker Hans Leijs; tel. 770 3909).