Spring naar inhoud

Spitsrijden of spitsmijden?

persoon met een kop van een dierBijna de helft van alle inwoners van de Drechtsteden van 18 jaar en ouder rijdt minimaal 1x per week met de auto of motor in de spits. Dit is één van de uitkomsten van het onderzoek naar het mobiliteitsgedrag en de mobiliteitsbehoefte van de inwoners van de Drechtsteden dat het OCD in de eerste maanden van dit jaar uitvoerde. 

Opdrachtgever voor het onderzoek was de Verkeersonderneming, een organisatie die in het gebied Rotterdam/Drechtsteden samen met Bureau Drechtsteden werkt aan het terugdringen van de files. Voor de ontwikkeling van de bewonersaanpak 2016-2017 en de aanstaande nieuwe aanbesteding voor mobiliteitsdiensten had zij behoefte aan inzicht in het mobiliteitsgedrag en de mobiliteitsbehoefte van de inwoners van onze regio.   

Maar liefst één derde van de spitsreizigers (auto/motor) ervaart (vrijwel) altijd of vaak oponthoud. De helft heeft dit regelmatig of soms. De A15 tussen Papendrecht en Gorinchem wordt hierbij als het grootste knelpunt ervaren.

Rijden veel inwoners regelmatig in de spits, er zijn ook veel inwoners die de spits al altijd of met enige regelmaat mijden. Zo is er een groep die alles met het openbaar vervoer of de fiets doet. Maar ook veel spitsrijders zelf doen diverse dingen om niet altijd in de spits te hoeven rijden. Zoals vroeg of juist laat van huis vertrekken, regelmatig thuis werken, of ook soms de fiets te pakken of met het openbaarvervoer gaan. Bijna de helft van de spitsrijders overweegt om één of meerdere van deze opties vaker te gaan doen.

Spitsrijders ervaren echter ook belemmeringen om minder in de spits te rijden. De belangrijkste: gebonden zijn aan bepaalde werktijden (of tijden waarop klanten afspraken willen), een alternatief voor de auto/motor betekent een langere reistijd, slechte OV verbindingen, geen mogelijkheid hebben om thuis te werken en de weersomstandigheden.

Als oplossingen om de woon-werkreis te verbeteren, moeten we volgens de woon-werkreizigers vooral denken aan 'betere OV verbindingen' en 'verbreden van snelwegen'. Ook 'frequentere OV verbindingen' en 'goedkoper (of gratis) OV' worden door een aanzienlijk deel aangedragen als oplossingen.

Dit zijn slechts een paar uitkomsten uit het onderzoek. Wilt u meer weten? Klik dan hier.  

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij  Frans Winterwerp 078 770 3918 of Ingrid Soffers 078 770 3916