Spring naar inhoud

Veiligheid: de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen

inbraak 2016Vandaag presenteert het Onderzoekcentrum Drechtsteden de geactualiseerde infographic veiligheid op www.kerncijfers-drechtsteden.nl. Het geeft een beeld van de ontwikkeling van het aantal incidenten en misdrijven, alsmede de veiligheidsbeleving in de Drechtsteden. Al eerder verschenen de infographics over onder meer economie & arbeidsmarkt, wonen & ruimte en bevolking.

Digitaal en gebruiksvriendelijk
In Kerncijfers Drechtsteden vindt u per thema de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen. In de infographics staan de cijfers op Drechtsteden niveau. Wilt u weten hoe uw eigen gemeente scoort, klik dan op de betreffende infographic en er verschijnt meer informatie.
 
Thema Veiligheid
Het aantal incidenten en misdrijven ligt in de Drechtsteden iets boven het landelijke gemiddelde. Maar het verschil wordt kleiner. Het aantal incidenten jongerenoverlast en woninginbraken neemt af. Tegen deze dalende trend in, zien we een duidelijke toename van het aantal incidenten met dak- en thuislozen en verwarde personen.

Ga naar www.kerncijfers-drechtsteden.nl en kies de tegel 'Veiligheid'.

Wilt u meer informatie over het thema 'Veiligheid', dan kunt u terecht bij Bart van der Aa (078-770 3902) of Ingrid Soffers (079-770 3916).

Vandaag presenteert het Onderzoekcentrum Drechtsteden de geactualiseerde infographic veiligheid op www.kerncijfers-drechtsteden.nl. Het geeft een beeld van de ontwikkeling van het aantal incidenten en misdrijven, alsmede de veiligheidsbeleving in de Drechtsteden. Al eerder verschenen de infographics over onder meer economie & arbeidsmarkt, wonen & ruimte en bevolking.