Spring naar inhoud

Veiligheidsmonitor Dordrecht 2017

VeiligheidDordtenaren beleven de leefbaarheid en veiligheid in hun stad op dezelfde wijze als twee jaar geleden. Over een langere periode zien we wel drie, positieve ontwikkelingen. Volgens de Dordtenaar functioneert de politie nu beter dan in 2012, is er minder fysieke verloedering (zoals graffiti) en zijn ze minder vaak slachtoffer van een gewelds-, vermogens- of vandalismedelict.

In grote lijnen ervaren Dordtenaren de leefbaarheid en veiligheid op dezelfde wijze als de inwoners van andere grote gemeenten (de G32). We zien maar twee verschillen. Dordtenaren zijn minder tevreden over de fysieke voorzieningen (zoals voorzieningen voor jongeren) en ze ervaren meer verkeersoverlast (te hard rijden, agressief rijgedrag en parkeeroverlast).

Dit alles blijkt uit de Veiligheidsmonitor die de gemeente Dordrecht in het najaar van 2017 heeft laten uitvoeren door het Onderzoekcentrum Drechtsteden. Ruim 1.500 Dordtenaren vulden de vragenlijst in (respons 37%). U kunt hier de factsheet bekijken, waarin ook aandacht is voor de verschillen per wijken.

Meer informatie:
Bart van der Aa
078- 770 (3902)