Spring naar inhoud

Verdere toename leegstand kantoren Drechtsteden

foto CrownpointDe tweede meting van de 'Monitor Kantorenmarkt Drechtsteden' laat zien dat de kantorenmarkt in de Drechtsteden in de afgelopen drie jaar verder is verslechterd. Het aanbod en de leegstand is fors toegenomen en de opname vertoont nog geen duidelijk herstel. Positief is dat de plancapaciteit de afgelopen jaren fors is teruggebracht naar een niveau dat beter matcht met de toekomstige nieuwbouwbehoefte.

Voor de actualisering van de regionale kantorenstrategie heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) na de nulmeting in 2012 wederom de kantorenmarkt in de Drechtsteden uitvoerig in kaart gebracht. De monitor is tot stand gekomen in samenwerking met Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden, Ooms Makelaars en Waltmann & Co Bedrijfshuisvesting. Momenteel werkt het OCD samen met dezelfde partners aan een monitor die de ontwikkelingen op de markt voor bedrijfsruimte in de Drechtsteden op eenzelfde wijze in beeld brengt. Deze monitor verschijnt na de zomer.

Klik hier voor de factsheet van de 'Monitor Kantorenmarkt Drechtsteden 2015'. Voor meer informatie kunt u terecht bij Hans Leijs 078 770 3909.