Spring naar inhoud

Vertrouwen inwoners Drechtsteden in hun gemeente toegenomen

vrouw en burgemeester BrokHet Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft voor de derde keer onderzocht hoe inwoners denken over de communicatie en het bestuur van hun gemeente.

De ontwikkelingen zijn over het algemeen positief. Zo is het vertrouwen van inwoners in de gemeente overal in de Drechtsteden toegenomen. Ook zijn de inwoners iets positiever gaan denken over betrokkenheid, inspraak en participatiemogelijkheden.

De waardering voor de gemeentelijke informatie is gelijk gebleven, en is met een 6,8 hoger dan het landelijk gemiddelde (6,6).

Ongeveer de helft van de inwoners van de Drechtsteden wil betrokken worden bij beslissingen van de gemeente. Over de mogelijkheden die de gemeenten hiervoor bieden, zijn de inwoners iets positiever gaan denken. Vooral over het feit dat de gemeente in de mening van haar burgers geïnteresseerd is. Ook vinden relatief veel inwoners dat de gemeente de burgers en organisaties voldoende uitnodigt om met ideeën en initiatieven te komen. Een aandachtspunt is dat vier op de tien inwoners vinden dat burgers onvoldoende invloed hebben op wat de gemeente doet en een derde vindt dat inwoners onvoldoende worden betrokken bij gemeentelijke plannen.

De belangrijkste verbeterpunten voor gemeenten liggen op gebied van:
• duidelijkheid rond plannen bieden, en
• het nog beter luisteren naar en betrekken van inwoners bij ontwikkelingen.

Benieuwd naar de resultaten? U leest het in de Monitor Communicatie en Bestuur en het samenvattend bericht daarover.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met drs. Jan Schalk van het Onderzoekcentrum Drechtsteden, telefoon 078-7703905, jma.schalk@drechtsteden.nl. Voor vragen of reacties van gemeenten kunt u contact opnemen met:

Gemeente Alblasserdam, Monique Boer, telefoon 06-12869968
Gemeente Dordrecht, Mark Benjamin, telefoon 078-770 2566
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Mirjam Blancke, telefoon 078-770 2676
Gemeente Papendrecht, W.H. Peenstra, telefoon 078–770 2578
Gemeente Sliedrecht, Rico den Boer, telefoon 0184-495929
Gemeente Zwijndrecht, Jannes Blokstra, telefoon 078-770 3708