Arri Hartog

Clustermanager

Arri Hartog 2023

Arri Hartog heeft een fiscaal-juridische en vastgoedtaxatie-achtergrond. Hij heeft zich gespecialiseerd in vastgoedwaarderingen voor overheidsdoeleinden. Zo doet hij momenteel onderzoek naar het inzetten van kunstmatige intelligentie en machine learning bij het massaal waarderen van woningen. Sinds juli 2008 is hij directeur van Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) en vanaf 2016 directeur van het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD).

T  (078) 770 5526