Christa de Geus

Senior Onderzoeker/adviseur

Christa de Geus 2023

Christa de Geus studeerde Sociologie en Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft daarna een onderzoeksmaster in bestuurskunde behaald aan de Universiteit Utrecht. Na haar studie heeft ze een promotieproject uitgevoerd bij VUmc en UWV naar een instrument dat arbeidsdeskundigen ondersteunt bij het in kaart brengen van klantkenmerken en passende re-integratiemogelijkheden voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ze verwacht in 2024 te promoveren. Ze is sinds 2023 werkzaam bij het OnderzoekCentrum Drechtsteden waar ze kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken uitvoert in het sociale domein.

T 06 3965 9290