Ingrid Soffers

Senior onderzoeker/adviseur

Ingrid Soffers 2023

Ingrid Soffers is afgestudeerd in de economische psychologie aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 1999 werkt zij als onderzoeker bij het Onderzoekcentrum Drechtsteden. Hier houdt zij zich vooral bezig met onderzoek op het terrein van leefbaarheid en veiligheid, en klanttevredenheidsonderzoeken. Binnen het OCD is zij het aanspreekpunt voor het Bewonerspanel.

T  (078) 770 3916