Jan Schalk

Senior onderzoeker/adviseur

Jan Schalk 2023

Jan Schalk studeerde politicologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is aan de Universiteit Utrecht als socioloog afgestudeerd. Als senior onderzoeker is hij sinds 1988 werkzaam bij het Onderzoekcentrum Drechtsteden, waar hij onderzoek doet op het gebied van wonen, duurzaamheid en openbaar bestuur. Jan is aanspreekpunt voor monitoren op het fysieke domein, de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex, de Volwassenen- en Jongerenduurzaamheidsscan.

T  (078) 770 3914