drs. E.L. Heering

Senior onderzoeker/adviseur

drs. E.L. (Liesbeth) HeeringLiesbeth Heering studeerde analytische demografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij heeft gewerkt bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI),  de gemeente Rotterdam en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Bij het Onderzoekcentrum Drechtsteden werkt zij als onderzoeker en adviseur op het sociale domein. Liesbeth is een ervaren projectleider en heeft ervaring met vragenlijstonderzoek, procesevaluaties en het leiden van focusgroep gesprekken.

t. (078) 770 3917