Spring naar inhoud

Anonimiteit

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) is een onafhankelijk onderzoeksbureau. Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zijn kernwaarden in ons werk. Registratiegegevens en antwoorden op vragen in vragenlijsten worden anoniem en vertrouwelijk door ons verwerkt. Wij garanderen dat registratie- en enquêtegegevens die wij verzamelen nooit tot individuele personen zijn te herleiden. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden.

Hoe garanderen we anonimiteit?

We garanderen anonimiteit doordat de gegevens van individuele burgers nooit zijn gekoppeld aan hun naam en adres. Wij gebruiken de namen- en adressenbestanden van onze respondenten uitsluitend voor het versturen van vragenlijsten en herinneringen. Deze bestanden worden na afloop van de onderzoektermijn vernietigd. Op deze manier is de anonimiteit van respondenten gewaarborgd. We zijn wat dat betreft gehouden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Gedragscode Onderzoek en Statistiek. Dat betekent dat wij nooit gegevens mogen en zullen publiceren of aan de opdrachtgever of derden mogen geven die herleidbaar zijn tot individuele personen.

 


Hoe komen wij aan uw adres?

Wanneer wij een onderzoek doen onder burgers selecteren we een willekeurige groep burgers uit de gemeentelijke basisadministratie. Zo komen we aan namen en adressen. Meestal maken we een selectie uit de groep burgers van 18 jaar of ouder. Soms selecteren we ook nog op andere zaken, zoals wijk of buurt. Als u tot de groep burgers behoort waaruit wij een selectie maken, kunt u in onze steekproef terecht komen. Dat is dus toeval. Deze willekeurige selectie is een goede vertegenwoordiging van álle inwoners. Het is dus voor ons erg belangrijk dat u de vragenlijst zelf invult. U bent hiertoe niet verplicht, maar wij stellen uw medewerking wel erg op prijs. Overigens kunt u, wanneer u een vragenlijst invult, vragen die u echt niet wilt beantwoorden overslaan. Hoewel we natuurlijk het meest betrouwbare beeld kunnen schetsen als zoveel mogelijk inwoners de vragenlijst volledig invullen.Hoe gaan wij met uw gegevens om?

De gegevens die wij verzamelen worden alleen voor onderzoek gebruikt. Wij gebruiken achtergrondgegevens om over verschillende groepen te kunnen rapporteren, wanneer dat van belang is voor het onderzoek. Daarom vragen wij soms naar uw opleiding, inkomen, leeftijd en wijk. Het gaat er dan om een algemeen beeld van de groep te schetsen. De gegevensbestanden worden niet aan de opdrachtgever verstrekt.

De verwarring die er vaak is over anonimiteit is heel logisch. Zoals uit de bovenstaande uitleg blijkt heeft anonimiteit in onderzoek niets te maken met het weten wie wel of niet heeft gereageerd, maar met de manier waarop wij met gegevens omgaan. Zoals u ziet, doen wij dat zorgvuldig en volgens richtlijnen die uw privacy waarborgen.Hoe zit het met de herinnering?

Alleen mensen die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld, ontvangen een herinnering. Hoe kan dat? Dat zit zo: wij geven iedereen die wij een vragenlijst sturen, een respondentnummer. Dit nummer staat op de vragenlijst. We gebruiken het respondentnummer om de mensen die een vragenlijst nog niet hebben ingevuld een herinnering te kunnen sturen (en de mensen die al wel hebben gereageerd niet meer lastig te hoeven vallen). We houden in een apart bestand met namen en respondentnummers bij welke mensen de vragenlijst wel en niet hebben ingevuld. En daarnaast hebben we een apart bestand met de vragenlijstgegevens. Uw naam en de antwoorden die u geeft zijn dus nooit gekoppeld. En wanneer de onderzoektermijn is verlopen, worden de namen- en adressenbestanden vernietigd.