Kantorenmarkt Drechtsteden minder ruim

In de Drechtsteden is de kantorenmarkt gedurende 2017 verder verbeterd en is de markt minder ruim dan aan het begin van dat jaar. Zo blijkt uit de monitor "Monitor Kantorenmarkt Drechtsteden 2018" die het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) onlangs heeft gepubliceerd.

Kantoor in de drechtstedenDe monitor is opgesteld ten behoeve van de nieuwe kantorenvisie voor de Drechtsteden die begin maart door de Drechtraad is vastgesteld. De monitor geeft inzicht in de kenmerken van de bestaande voorraad, de leegstand, het aanbod en de opname en de ontwikkelingen daarin. Dit product van het Onderzoekcentrum Drechtsteden is wederom tot stand gekomen in samenwerking met Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD), Ooms Makelaars en Waltmann & Co Bedrijfshuisvesting. Hieronder de belangrijkste conclusies uit deze monitor.

Markt minder ruim

In het afgelopen jaar (2017) is de situatie op de kantorenmarkt in de Drechtsteden verder verbeterd. Dit komt vooral tot uiting in de daling van het aanbod en de leegstand en forse stijging van de opname. Door deze ontwikkelingen in aanbod en opname is de kantorenmarkt in de Drechtsteden minder ruim dan een jaar eerder. De markt is in kwantitatieve zin meer in balans gekomen. Wel neemt het beschikbare aanbod in kwalitatieve zin sterk af. Ongeveer hetzelfde beeld en dezelfde ontwikkeling zien we ook op de Nederlandse kantorenmarkt buiten de vier grote steden om.

Veel kantoren voldoen (nog) niet aan minimale energielabel C

Op het gebied van duurzaamheid krijgt de kantorenmarkt de komende jaren te maken met een energielabelverplichting. Kantoren (bepaalde groepen uitgezonderd) moeten in 2023 minimaal energielabel C hebben. Veel kantoren in de Drechtsteden voldoen hier nog niet aan. De investeringen voor een verplicht energielabel C zullen invloed gaan hebben op de huurprijzen.

Langdurige leegstand nog steeds groot probleem ondanks daling

Er staat iets meer dan 15% van de voorraad leeg, in 2015 was dat bijna 17%. In vergelijking met heel Nederland is de kantorenleegstand in de Drechtsteden gemiddeld. De (langdurige) leegstand van kantoren in de Drechtsteden is weliswaar afgenomen, maar blijft grotendeels een structureel probleem. Een belangrijk deel van de leegstaande kantoorruimte staat al langer dan drie jaar leeg. Steeds meer van deze kantoren zijn sterk verouderd waardoor deze niet meer voldoen aan de vereisten van huidige gebruikers waarbij flexibiliteit, duurzaamheid en bereikbaarheid steeds belangrijker worden. Dit wordt straks nog eens versterkt door de verplichte minimale energielabel C. Veel van deze leegstaande kantoren kunnen als kansarm of zelfs kansloos worden bestempeld. Minder en bewuster nieuw bouwen, meer renoveren en meer onttrekken is komende jaren een belangrijke opgave voor de Drechtsteden.

Plancapaciteit nog ruim voldoende

De huidige plancapaciteit van kantoren in de Drechtsteden is ruim voldoende om aan de toekomstige nieuwbouwbehoefte tegemoet te komen. Nieuwbouw van kantoren zal nodig blijven, vanwege de veroudering en het incourant raken van bestaande kantoorgebouwen en kantoorlocaties. Met name kleinschalige kantoren tot zo'n 500 m2 in zogeheten 'mixed use' gebouwen op goed bereikbare locaties met een groot en divers aanbod aan voorzieningen in de nabijheid hebben potentie.

Onttrekkingen blijven nodig voor meer evenwicht

De afgelopen jaren zijn er al veel meters uit de voorraad onttrokken voor transformatie naar vooral woningen. Momenteel zijn er nog meer plannen om kantoren te transformeren naar woningen, met name in het centrum van Dordrecht (o.a. Crownpoint, Maasplaza, Burgraadt, Singel 271, Luzac). Als deze plannen voor kantooronttrekkingen de komende jaren doorgaan zal de voorraad en de structurele leegstand sterk worden teruggebracht. Hierdoor zal de kantorenmarkt in de Drechtsteden meer in evenwicht komen.

Bekijk de factsheet Monitor Kantorenmarkt Drechtsteden 2018.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Hans Leijs via telefoonnummer (078) 770 3909.