Positief beeld initiatiefnemers samenleving Dordrecht

De gemeente Dordrecht wil initiatieven van inwoners, commerciële partijen en maatschappelijke organisaties graag op een goede wijze faciliteren. Om te kunnen volgen hoe de gemeente het op dit vlak doet, liet zij een nulmeting uitvoeren door het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD). Het onderzoek laat zien hoe de Dordtse samenleving nu aankijkt tegen de samenwerking met de gemeente en wat de gemeente kan verbeteren.

 Over de gehele linie bekeken waarderen initiatiefnemers uit de afgelopen jaren de inzet van de gemeente bij het faciliteren van initiatieven. Ze geven hiervoor als rapportcijfer een 7,5. Wel verschilt de waardering per manier waarop een initiatief begint: initiatieven als reactie op verzoeken vanuit de gemeente scoren beter dan spontane initiatieven waarvoor je als initiatiefnemer goed de weg moet weten.

Verder laat het onderzoek zien dat er zowel onder inwoners als medewerkers behoefte is aan meer duidelijkheid over het indienen van een initiatief. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd via één centraal aanspreekpunt waar initiatieven binnenkomen.

Voor het onderzoek zetten we een vragenlijst uit onder initiatiefnemers, leden van het OCD Bewonerspanel voor Dordrecht en de medewerkers van de gemeente Dordrecht. Tevens gingen we in gesprek met het grootste deel van B&W en enkele initiatiefnemers en medewerkers. De bedoeling is om het onderzoek de komende jaren te herhalen.

Op de website van het OCD kunt u de gehele factsheet Initiatieven nulmeting bekijken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Bart van der Aa, senior onderzoeker, via telefoonnummer (078) 770 3902.