Gemeente gaat na onderzoek aan de slag met hondenvoorzieningen

15 oktober - Honderden inwoners gaven via een enquête hun mening en ideeën over de hondenvoorzieningen in Gemeente Papendrecht, een overweldigend resultaat.

Deze enquête hebben wij in mei van dit jaar uitgezet via ons digitale Bewonerspanel en social media. Specialist databewerking en analyse Wanda van den Boogaard vertelt: "Onderzoek naar hondenbeleid is altijd leuk. Het is een onderwerp dat echt bij de inwoners leeft.

We hebben veel respons gekregen. Bewoners vertellen graag wat zij willen zien veranderen. Daarom bieden we in ons onderzoek altijd ruimte om via een open vraag reactie te geven. We ontvangen lange verhalen van zowel de hondenliefhebbers, hondenhaters als hondenbezitter-haters. Al is 'hater', soms een groot woord," geeft Wanda toe. "Maar het geeft duidelijk de emoties weer. Het is goed om te zien waar de gemeente een balans heeft weet te vinden in mogelijke oplossingen, aan de hand van ons onderzoek."

Want het onderzoek heeft, volgens de gemeente, mooie inzichten opgeleverd waar zij mee aan de slag gaat. Zoals: de ingang van het uitrenveld bij het Vondelpark wordt verplaatst, zodat meer scheiding tussen speelveld en uitrenveld ontstaat. En de gemeente gaat de borden na waarop staat of honden los mogen lopen en poep niet opgeruimd hoeft te worden. Sommige zijn beschadigd of verdwenen. Ook worden er extra afvalbakken voor hondenpoep geplaatst. 

Een uitgebreider overzicht en de rapportage van het onderzoek staan op de website van de gemeente Papendrecht.