"Onderzoeksresultaten mogen nooit te herleiden zijn naar een persoon"

1 november - Als betrouwbare overheidsorganisatie moet het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) verantwoordelijk omgaan met data, informatie en privacy. "In onze dienstverlening zijn deze thema's essentieel ", vertelt Linda Scheelbeek, ad-interimmanager van het OCD. In het bijzonder het Smart Data Center (SDC), onderdeel van het OCD, zit op een schat aan data. Collega's Linda Scheelbeek en Roberto Viani geven je een kijkje in de keuken.

"We zetten de door ons verzamelde data en informatie in om te ondersteunen bij zowel het maken als het evalueren van beleid", vertelt Linda. "We houden ons natuurlijk aan de wetgeving rondom privacy en informatiebeveiliging. Daarnaast gaan wij natuurlijk ook zorgvuldig om met de data die wij verzamelen en/of ontsluiten. Informatiebeveiliging en privacy zit altijd bij ons in het achterhoofd.

De vraag naar data is heel divers", vervolgt Linda. "De afgelopen periode kregen wij veel vragen naar de gevolgen van corona voor de regio. Dit heeft geresulteerd in de Coronamonitor Zuid-Holland Zuid. Verder doen we veel onderzoek in het sociaal domein. Binnen dit domein is foutloos omgaan met privacygevoelige informatie extra belangrijk. Het maakt eigenlijk niet uit of wij een vragenlijst versturen en/of interviews houden. Je wilt nooit dat de gegevens die je verzamelt te herleiden zijn naar één persoon. Dit doen wij op verschillende manieren.

Het begint bij het voorbereiden van een onderzoek. We kijken welke data strikt noodzakelijk is om antwoord te geven op de onderzoeksvragen. Is het, bijvoorbeeld, echt nodig om te weten of iemand een man of vrouw is? Of hoe oud iemand is? Is het antwoord 'nee', dan stellen we deze vragen ook niet. We letten ook altijd op het aantal waarnemingen waarover we beschikken. We rapporteren nooit lager dan een bepaald niveau. Bijvoorbeeld: doen we onderzoek op buurtniveau en hebben we voor een bepaalde buurt maar een beperkt aantal waarnemingen, dan zou informatie mogelijk te herleiden kunnen zijn naar bepaalde bewoners. Op zo'n moment zullen we ervoor kiezen om op een minder gedetailleerd niveau te rapporteren, bijvoorbeeld op wijkniveau. Een ander voorbeeld is het weglaten van persoonlijke informatie die mogelijk in reactievelden of in interviews met ons gedeeld wordt. Dit zetten we nooit 1-op-1 door naar de opdrachtgever. En op het moment dat wij onderzoekgegevens moeten delen, verzenden wij deze altijd op een versleutelde en beveiligde manier. 

Roberto Viani, data-adviseur van het Smart Data Center vult aan: "Precies Linda! Voor het SDC doen we daar nog een schepje bovenop door extra te letten op databeveiliging. In het dataportaal van het Smart Data Center, wat als basis staat voor veel vragen, worden belangrijke privacygevoelige gegevens zoals burgerservicenummers, geboortedata en adressen gepseudonimiseerd. Het is een lastig woord, maar dit houdt in dat de gegevens zelf niet in het dataplatform zijn opgenomen, maar via een berekende alias."

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden deelt opgehaalde informatie met opdrachtgevers én met u. Wist u dat u op onze website veel publicaties terug kunt vinden? "We nodigen u ook uit om zelf aan de slag te gaan met data via Drechtsteden in Cijfers", sluit Linda af. "En mocht u vragen hebben over onze onderzoeken en data? Stel ze gerust!" U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het OCD. Deze manieren vindt u hier.