Afronding en presentatie dashboard armoede voor Gemeente Zwijndrecht

29 december - Afgelopen week was het tijd voor een nieuwe mijlpaal: het opleveren van een dashboard met het thema 'Armoede' voor de Gemeente Zwijndrecht. Begin dit jaar heeft de gemeente de wens uitgesproken om meer inzicht te krijgen in de groep inwoners die op of rond de armoedegrens leeft. Dit in de vorm van een structureel en interactief dashboard.

Samen met beleidsmedewerkers uit Zwijndrecht zijn we in het thema gedoken. Er zijn vragen gesteld, zoals 'Wie is de doelgroep?' en  'Over welke gegevens gaat het?'. Hieruit ontstond de basis voor de ontwikkeling van een informatief dashboard. 

Co-creatie

Belangrijk in dashboard-ontwikkeling is de samenwerking en co-creatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Tijdens regelmatige overleggen met Gemeente Zwijndrecht werden de nieuwste ontwikkelingen gespiegeld, werd er feedback gegeven en intensief meegedacht. 

Eindpresentatie

Tijdens onze eindpresentatie afgelopen week werd het dashboard nogmaals kritisch bekeken. Tot ons genoegen konden we rekenen op een mondig publiek met een scherpe blik. We zijn trots op wat deze samenwerking ons heeft gebracht; een product dat écht toegevoegde waarde heeft. Zo zien we het graag! 

Presentatie Dashboard Armoede